Aktuellt

Här hittar du datum, tid och plats för våra kunskapsseminarier, utbildningsdagar och informationstillfällen. Du kan också ta del av föreläsarnas presentationer i efterhand.

Arbetsmarknadsdag

För alla som guidar personer till en bättre framtid!

Under arbetsmarknadsdagen 29 november 2018, på CFL i Söderhamn, diskuterades det aktuella läget i våra yrkesbranscher ur ett regionalt perspektiv. Samtidigt fick vi en inblick i framtidens arbetsmarknad.

Presentationer

Friskolan Nytorp - ett naturligt val (pdf)
(Semaforen) Gymnasiepokalen - Thomas Lundberg (pdf)
(Semaforen) - Carina Otterclou (pdf)
Yrkesjakten - Michael Persson (pdf)
Naturbruk SKOG - Slottegymnasiet, Ljusdal (pdf)
Gröna näringar (pdf)