Vägledning i samverkan

Projektet är ett samverkansforum tillsammans med Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen i Gävleborg där vi bygger och utvecklar framtidens kompetensbas genom effektivare samarbeten.

Projektet bidrar till att höja utbildningsnivån i länet, effektivare få ut individer i arbete eller studier och till att skapa bra matchningar mellan individ, kompetens, utbildning och arbetsmarknad. En viktig synergieffekt är en högre utbildningsnivå i Gävleborg.

”God vägledning handlar om att erbjuda stöd som fungerar utan att synas och samtidigt ger individen en känsla av självuppfyllande." 

Matchningen handlar om individens drömmar/förmågor/fallenheter kontra arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Företag, liksom individ, får därmed en chans att utvecklas och växa likväl som det ger ringar på vattnet inom hela vår region. 

Se även projektet Semaforen, för mer information kring matchning, kompetens och efterfrågan.


Samverkan genom partnerskap

Projektet utvecklar samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen. Målet är att skapa ett nytt arbetssätt för att höja utbildningsnivån i länet, mer effektivt få ut individer i arbete eller i studier och att i förlängningen utgöra en grund för en bra matchning. 

Vem riktar sig projektet till?

Projektet är främst till för personer som arbetar med studie- och yrkesvägledning/vägledning inom skolväsendet, på Arbetsförmedlingen samt andra yrkesverksamma personer som arbetar med liknande frågor.

Vilka effekter kommer vi att kunna se?

I förlängningen en förbättrad studie- och yrkesvägledning för både ungdomar och vuxna i vårt län, men även ökad arbetsmarknadskunskap för våra arbetsgivare/organisationer och företag.