Ung i Ockelbo

Vi riktar oss till unga personer med ökat behov av anpassad vägledning och motiverande insatser. Främst ungdomar som aktualiseras från Socialtjänsten, KAA och Arbetsförmedlingen men som idag inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vi har ett stort fokus på motiverande insatser som anpassas efter individens nuvarande behov och förmåga. Alla ungdomar får ett individuellt anpassat veckoschema med bred variation.

I nära samverkan i form av Ungdomsteam tillsammans med skola, socialtjänst, Arbetsförmedling lotsas ungdomar med vård- och behandlingsbehov till sjukvård alternativt socialtjänst.

Så här arbetar vi:

  • Studie-och yrkesvägledning
  • Motiverande samtal
  • Körkortsteori
  • Friskvård
  • Cv och jobbsökaraktiviteter
  • Språkträning
  • Praktik