Ung i Ljusdal

Vår målgrupp är unga mellan 15-24 år som erbjuds stöd och coaching för att genom olika aktiviteter närma sig arbetsmarknaden. Projektverksamheten ger en förstärkning av de insatser och beprövade metoder som finns tillgängliga idag.

Målgruppen omfattat även unga som får ekonomiskt bistånd och som inte har aktiva åtgärder från Arbetsförmedlingen, omfattas av kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och är i behov av aktivitet, aktivitetsersättning från Försäkringskassan samt övriga unga som varken arbetar eller studerar.

Så här arbetar vi:

  • Individuellt stöd/kartläggning som ökar möjligheten till sysselsättning/deltagande i studier
  • Motiverande samtal
  • Coaching till praktik- och lärlingsplatser  
  • Coaching till matchning för yrkesval
  • Information om arbetsmarknad samt friskvård- och hälsa
  • Studiebesök

Mer om projektet Ung i Ljusdal