Hudiksvalls kommun

Målet är att vägleda, coacha samt öka kunskaperna på Bromangymnasiet om hemmasittare och elever (16-18 år) med hög frånvaro liksom att utveckla metoder för handledning, motivationshöjande aktiviteter, samtal och förebyggande arbete.

Syftet är att minska andelen studieavbrott och öka antalet elever som går ut gymnasiet med gymnasieexamen, samt öka andelen IM-elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Så här arbetar vi:

 • Återkommande motiverande samtal
 • Läxhjälp i skolan eller hemmet, eller via mejl och sociala medier
 • Utveckling av arbetsmetoder och samverkansformer
 • Studiebesök
 • Studie- och yrkesvägledning (gymnasiet/IM, komvux, folkhögskola, högskola)
 • Kartläggning, uppföljning och utvärdering
 • Fritidsaktiviteter
 • Hälsosamtal och -rådgivning
 • Strukturstöd i form av sms, individuellt schema m.m.
 • Enskild undervisning med lärare
 • Hembesök

 

Ung i Hudiksvall arbetar med väl beprövade arbetsmetoder för målgruppen unga mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar.

Främst har vi två målgrupper, vilka är ungdomar under 20 år inom kommunens aktivitetsansvar (KAA) samt arbetssökande över 25 år med förhinder, även kallad Bonusgruppen.

Samtidigt verkar vi för att öka kunskaperna hos övrig personal inom skolverksamhet om målgruppen 16-18 åringars behov, samt att utveckla arbetsmetoder och samverkansformer som kan användas även efter projektets slut.

Så här arbetar vi:

 • Kartläggning
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Fördjupad coaching
 • Social frukost
 • Uppsökande verksamhet/buss
 • Hembesök
 • Praktik inom sociala företag
 • Praktik /ungdomsanställning/lärlingsplats
 • CV/jobbsök
 • Studiebesök
 • Studiemotivernade folkhögskolekurs – PRE- SMF
 • Förstärkt stöd mot studier
 • Friskvård/Hälsa
 • Utbildningsinslag inom genus- och jämställdhet
 • Nätverksmöten