Bild- och filmgalleri

Konferens - Unga och utanförskap

Dokumentation och presentationsmaterial från konferensen

Filmer om Ung i Gävleborg och Plug In

Film producerad av Europeiska socialfonden (ESF) som beskriver projektet "Ung i Gävleborg" mer ingående.

 

 

"Alla unga kan"-konferensen i Gävle 27 oktober (2016)

Uppstartskonferensen i Gävle 19 februari (2016)