Ung i Gävleborg

Ung i Gävleborg är en länsgemensam kraftsamling för att fånga upp och stärka unga kvinnor och män i Gävleborg som varken arbetar eller studerar.

Projektet startade 1 februari 2016 och pågår till och med 30 juni 2019.

Inom sysselsättningsinitiativet för unga är ungdomar som saknar fullföljd gymnasie­utbildning särskilt prioriterade.

Deltagarna i projektet, som är mellan 15-29 år, ska genom individanpassade aktiviteter och verktyg ges ökade förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten sker genom förstärkning av befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och beprövade metoder.

Ung i Gävleborg på regional nivå

Ung i Bollnäs 

Ung i Gävle 

Ung i Hofors

Ung i Hudiksvall

Ung i Ljusdal

Ung i Nordanstig

Ung i Ockelbo

Ung i Ovanåker

Ung i Sandviken

Ung i Söderhamn

 

Genom ett individcentrerat arbetssätt sker insatser såsom:

  • Uppsökande verksamhet
  • Kartläggning
  • Individuellt stöd och coachning
  • Motiverande samtal och aktiviteter
  • Friskvård och hälsa 
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Utbildningsinsatser
  • Praktik- och lärlingsplatser
  • Matchning

Utvecklas i sin egen takt

Målet är att medverkande ungdomar, utifrån sina förutsättningar, kommer i utbildning, praktik, jobb eller egenföretagande. Gävleborg har en starkt könssegregerad arbetsmarknad där projektet vill göra skillnad genom att belysa och möjliggöra utbildnings- och yrkesval som bryter mönstren.
 
För att åstadkomma ett individcentrerat arbetssätt som underlättar ungas etablering på arbetsmarknaden arbetar Ung i Gävleborg i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer.


Statistik och uppföljning

Nedan följer en utvärdering för de 316 deltagare som lämnat projektet till och med januari 2017 fördelat på kön. 141 kvinnor och 175 män har under perioden deltagit i projektet. 

Efter det första projektåret visar resultatet att ca 60 % av de deltagare som slutat i projektet har gått vidare till studier, arbete och praktik. Övrigt kan innebära att man gått till annan aktivitet, påbörjat behandling, sjukskrivning, föräldraledighet, utlandsvistelse, flyttat till annan kommun, avbrutit av okänd orsak etc.