Socialt entreprenörskap

Sociala företag och samhällsentreprenörer kännetecknas av en gemensam drivkraft - att erbjuda en lösning på en eller flera samhällsutmaningar.

ASF - goda exempel

Arbetsintegrerande sociala företag (pdf)

Tillsammans med Högskolan i Gävle kartlägger vi sociala företag och sociala entreprenörer i Gävleborg, det vill säga de företag och entreprenörer vars affärsidé bidrar till samhällsnytta.