Socialt företagande och social innovation

Sociala företag och samhällsentreprenörer är aktörer som arbetar med och erbjuder lösningar på olika samhällsutmaningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det kan vara till exempel start-up företag eller idéburna ideella aktörer som har drivkraften att skapa lösningar på samhällsutmaningar, till exempel att arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Social innovation är lösningar som tar sig an samhällsutmaningar på ett nytänkande sätt. Det kan vara tjänster, produkter, metoder, modeller och arbetssätt som på nya sätt bidrar till ett hållbart samhälle. Social innovation kännetecknas av att samhällsnyttan är målet och inte bara en positiv bieffekt.

Coompanion Gävleborg har tagit fram presentationer av ett antal goda exempel på arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Läs mer om vad ett arbetsintegrerat socialt företag är i Arbetsintegrerande sociala företag (pdf).