Handlingsplan

Regionala handlingsplanen, Arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg.

Region Gävleborg tog tillsammans med Coompanion Gävleborg och Samordningsförbund Gävleborg under 2016 fram en handlingsplan för hur man avser att arbeta med utvecklingen av ASF (arbetsintegrerande sociala företag) i Gävleborg.

I projektet Hållbara ASF i Gävleborg förverkligar vi handlingsplanen i samverkan.

Mer information:
Handlingsplan ASF 2016-2018