Arbetsintegrerande sociala företag

Under åren 2016-2018 satsar regeringen 60 mkr på utvecklingen av Arbetsintegrerande sociala företag.

Tolv regioner genomför projekt för att utveckla stöd och samverkan tillsammans med arbetsintegrerande sociala företag och varje region arbetar utifrån deras förutsättningar.

En god samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och med myndighet och näringslivet är en nyckelfaktor för att ASF ska växa till hållbara företag. De regionala projekten som nu drivs i 12 regioner i landet ska utveckla regionalt stöd och samverkan tillsammans med ASF. Varje region har tagit fram en handlingsplan och arbetar gemensamt med de insatser som prioriterats för detta utvecklingsarbete där ASF i regionen ska utvecklas på bästa sätt. I de flesta regioner jobbar man med att ta fram strukturer för samverkan.

Goda exempel

Arbetsintegrerande sociala företag - Arbetslivet där 100% av din egen förmåga är det som räknas (pdf)