Socialt företagande och entreprenörskap

Region Gävleborg satsar på utveckling av socialt företagande och entreprenörskap.

Under 2019–2020 drivs ett projekt i samverkan mellan Region Gävleborg, sociala företag och aktörer i främjande systemet med specifika insatser för att utveckla arbetet med socialt företagande i Gävleborg.

Projektet kommer att skapa förutsättningar för dem med samhällsnyttiga idéer som behöver kompetensutveckling och stöd och ge dem en möjlighet att tillsammans med andra utveckla sina idéer.

Projektet kommer att lyfta utmaningar och möjligheter vad gäller finansiering för sociala företag och sociala entreprenörer då vi tror att det kommer att gynna länet att fler företag får möjlighet att utvecklas.

Samverkan är ofta ett nyckelord för att nå framgång och så i detta fall. Flera aktörer i länet erbjuder företagsrådgivning och om vi gemensamt kan skapa en modell för hur vi arbetar med socialt företagande, socialt entreprenörskap och sociala innovationer tror vi att det kan bidra till att Gävleborg får fler livskraftiga företag som är med och möter både dagens men också morgondagens samhällsutmaningar.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg

Sociala företag och samhällsentreprenörer kännetecknas av en gemensam drivkraft - att erbjuda en lösning på en eller flera samhällsutmaningar.

Tillväxtverket investerar 60 miljoner för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag under 2018–2020. En viktig del är att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Vi ska också öka kunskapen om sociala företag och samhällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag. I denna film presenteras uppdraget.

Regeringen satsar totalt 150 miljoner under 2018–2020 och har även lanserat Regeringens strategi för sociala företag. I den pekar de ut fem områden som viktiga att utveckla:

  1. Behov och efterfrågan
  2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
  3. Finansiering
  4. Tydliggör och mät effekterna
  5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Det här är sociala företag och därför är de viktiga

Sociala företag är en heterogen grupp som består av allt ifrån tech for good start ups till idéburna aktörer inom ideell sektor. Den gemensamma drivkraften är att skapa innovativa lösningar för exempelvis en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Samhällsentreprenörskap och socialt företagande i Sverige finner lösningar på olika samhällsutmaningar och bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle.

Tillväxtverket om programmet