Happy Muslim women standing inside house

SIfA

SIfA står för Stödjande Insatser för Anställningsbarhet och är ett projekt som pågår mellan den 1 februari 2017 och den 30 juni 2020. Målgruppen är arbetslösa utrikesfödda kvinnor och män i arbetsför ålder.

Utgångspunkten för projektet är att förse deltagarna med kunskaper i svenska språket samt med kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och om de horisontella principerna (jämställdhet, diskriminering, tillgänglighet samt ett ekologiskt hållbart samhälle). Dessa teoretiska kunskaper i kombination med praktiska kunskaper från en arbetsplats skapar förutsättningar för en snabbare övergång till arbete. Projektägare är Region Gävleborg, avdelningen Arbetsmarknad och kompetens, och finansieras via de tillväxtpolitiska medel Region Gävleborg förfogar över i samarbete med deltagande kommuner.

Den 4 november 2019 startade 28 deltagare som kommer varva praktik inom Bollnäs kommun och studier på Bollnäs folkhögskola.