Workshop Årets kompetensbehov

6 och 7 april genomfördes en digital workshop där vi gemensamt ser över kompetensbehovet i Gästrikland och Hälsingland.

Nu är årets workshop för att ta fram de prioriterade bristyrkena för vårt län genomförd. Stort tack för medverkan och engagemang.

Snart kommer du här kunna ta del av de utlovade underlagen och presentationen för workshopen.