Semaforen i västra Gästrikland

Jag har varit kompetensmäklare för västra Gästrikland sedan i september. I övrigt arbetar jag som studie- och yrkesvägledare på Centrum för Vuxnas Lärande i Sandviken. Jag har ansvar för de flesta av våra yrkesutbildningar och vårt Lärcentrum.

Jag håller fortfarande på att sätta mig in i rollen som kompetensmäklare och det är spännande att kombinera den med min studie- och yrkesvägledarroll. Jag hoppas att jag kan bidra med nya infallsvinklar till vårt arbete i Semaforen utifrån min erfarenhet och roll som studie- och yrkesvägledare.

Jag håller på att knyta nya egna kontakter med kommunens näringslivsbolag. Vi håller på att bygga upp en kontinuerlig kontakt för att arbeta fram hur vi kan samarbeta för att snabbare kunna möte de behov som finns bland annat när det gäller kompetensförsörjningen.

Utbildningar

Det som händer i mitt område nu är att vi har två grupper på vår nya IT-teknikerutbildning som har blivit och håller på att bli färdigutbildade. Och det sammanfaller med att Microsoft har påbörjat sin rekrytering av IT-tekniker. Det är flera av våra elever som har varit på anställningsintervjuer. Vi håller tummarna!

Vi har ett högt söktryck till alla våra yrkesutbildningar på gymnasial nivå och har också nyligen utökat vår Kockutbildningen så att vi kommer att utbilda två grupper per år istället för som tidigare en grupp per år.

Nya lokaler för att möte studenternas behov

Lärcentrum i Sandviken har kommit i ordning i nya lokaler i Sandbacka Park. Vi har byggt om för att kunna möte de behov våra studenter har gällande lokalerna. Vi har en blandning av studenter som läser distansutbildning på gymnasial- yrkeshögskole- och högskolenivå. Men vi ser också nu under pandemin att det även finns ett ökat behov från studenter som läser campusförlagda utbildningar på högskolan att nyttja Lärcentrum i sina studier.

Mervärdet

Vi håller på att avsluta ESF-projektet Mervärdet. Det är ett integrationsprojekt som syftar till att arbeta med arbetsgivarna för att skapa fler jobb för utrikes födda. Vi ser fram emot att ta del av och arbeta med projektets slutsatser på ett klokt sätt i Semaforen.

Bra tillfälle att utbilda sig

De senaste veckorna har jag deltagit i två digitala utbildningsmässor och presenterat det breda utbud av yrkesutbildningar på gymnasial nivå som finns i Sandvikens kommun och i hela Gävleborgs län och vilka möjligheter det finns att läsa utbildningar på distans via sitt lokala Lärcentrum. Det är ett bra tillfälle att utbilda sig nu när arbetsmarknaden blivit påverkad av effekterna av pandemin, så vi vill nå ut med information och inspiration till så många som möjligt som behöver och vill utbilda sig.