Semaforen i västra Gästrikland

Så här har Semaforens arbete utvecklats i västra Gästrikland under 2020.

Bättre samarbete med Teknikcollege

I västra Gästrikland har Semaforen utvecklat sitt samarbete med Teknikcollege. Vi har tagit större plats i de lokala forumen där vi får möjlighet att informera om kommande händelser och initiativ. Teknikcollege har även varit en viktig del i den riktade branschdagen mot industriföretagen som genomfördes hösten 2019.

Nya vägar till industrin

Semaforen har under en längre tid arbetat för att samla bemanningsföretagen i västra Gästrikland med ambitionen att skapa nya vägar till industrin för arbetssökande tillsammans med Arbetsförmedlingen, den så kallade bemanningsmodellen. Forumet fortsätter att utvecklas och resultatet från arbetet har visats i form av flertalet rekryteringsträffar men också framtagandet av rekryterings/utbildningsmodeller hos flera av bemanningsföretagen, som då kopplat Semaforen till sin verksamhet. Ett exempel på detta är Clockwork bemannings projekt MatchaBättre 2020 med medel från tillväxtverket där Semaforen fått en plats i projektets styrgrupp.

Samarbete med Dalarna

I utbildningsväg har mycket fokus under året hamnat på att utveckla ett samarbete med region Dalarna för att gemensamt söka en YH utbildning mot bygglovshandläggare. Detta var ett stort samverkansprojekt som involverade samtliga av Gävleborgs kommuner i samarbete med en handfull av de större Dala kommunerna. Det slutade med en komplett ansökan där resultatet går att se i början av 2019 med YH-myndighetens beviljanden. Detta är ett spännande initiativ av den anledningen att det är första gången vi har ett så omfattande samarbete med ett annat län i syfte att skapa utbildning.

Påverkare

Vi har även haft inflytande över vilka vuxenutbildningar som startats i Sandviken under året. Exempel på utbildning som startat som en effekt av de framtagna bristyrkena från Semaforen är IT-tekniker inom yrkesvux. Detta är delvis möjligt på grund av att vi fått en viktig roll inom forumen Gästrikevux och X-group, men även att det nya Kompetenscentrum skapar en naturlig plattform för dessa frågor.