Semaforen i södra Hälsingland

Semaforarbetet fortsätter med de upparbetade samarbetsmöjligheter som det har givit de inblandade i södra Hälsingland.

Hösten i södra Hälsingland

Petra M Lindström, kompetensmäklare Södra Hälsingland, berättar om hösten som har varit:

Under hösten 2020 har jag haft förmånen att delta på flera arrangemang inom Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommun. Jag tycker att kommunernas näringslivskontor har varit fantastiska på att ställa om i rådande pandemi och möjliggöra träffar med företag och näringsidkare via digitala lösningar. Och tidigare i höst genomfördes, när pandemin tillät, några fysiska träffar. Bland annat företagarfrukost som Näringslivsenheten Ovanåker arrangerade på Parhans Lantbruk, utanför Alfta. 

Jag samverkar mycket med Emeli Johansson, företagsrådgivare Arbetsförmedlingen södra Hälsingland, i och med att vi är verksamma inom samma kommuner. Vi har bland annat haft ett möte med Söderhamns kommuns nya Näringslivschef Ola Andersson. Vi fick möjlighet att ge honom en bild av hur vi arbetar och vi fick även några frågor med oss gällande kompetensförsörjning.

Under november och december har Semaforen Gävleborg genomfört branschträffar inom bland annat Motor- och transport, IT samt Industri. Vi fick göra som resterande del av samhället – ställa om och anpassa oss utifrån rådande pandemi. Digitala branschträffar – nu har vi tränat på det. Branschträffar genomförs för att säkerställa prioriteringar och aktiviteter kring kompetens inom specifika områden. Det går att läsa mer om dem här: Branschträffar

I övrigt fortsätter Semaforens samverkan i Södra Hälsingland med Teknikcollege. Vi finns med i de lokala och regionala forumen där vi får möjlighet att informera om kommande händelser och initiativ, liksom möjlighet att diskutera frågor med koppling till kompetensbehoven direkt med företag i teknik- och industribranschen löpande. Teknikcollege är även en viktig del i de riktade branschdagarna mot industriföretagen som arrangeras årligen. Vi kommer även att få vara en liten del av Teknikcollege ESF-projekt kring validering – mycket spännande!

Efter kommande storhelger så ser jag fram mot att ta del av besluten gällande beviljade yrkeshögskoleutbildningar som presenteras från Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYh, i slutet av januari. Flera ansökningar med anknytning till Gävleborg har lämnats in. 

Vi fortsätter arbetet kring kompetensförsörjning under 2021. Men nu tackar jag för all samverkan under 2020. Var rädda om er så ser vi fram mot ett spännande 2021.