Semaforen i södra Hälsingland

Semaforarbetet fortsätter med de upparbetade samarbetsmöjligheter som det har givit de inblandade i södra Hälsingland.

Mars 2021

Mars har passerat och vintern är över. I skrivande stund arbetar jag från stugan och ser sjön Marmen arbeta med att befria sig från isen - ett skådespel i sig. Under senaste månaden har vi inom Semaforen arbetat på utveckling och lösning för årets workshop. Det kommer att genomföras en gemensam workshop för alla länets kommuner och den blir naturligtvis i digitalt format. Boka redan nu in 4 maj och håll utkik efter inbjudan!

Under månaden som varit har jag medverkat på en digital företagarfrukost med Faxepark, Söderhamns kommun och pratat om Semaforen och vårt arbete som signalsystem i länet gällande kompetensförsörjning. Den här veckan deltog jag på Arbetsförmedlingens informationstillfälle kring arbetsmarknadens utveckling i länet. Informationen har ursprung ur Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos och visar bland annat på att pandemin har påskyndat den strukturomvandling som sker på arbetsmarknaden.

Ett annat intressant arbete som sker är att se över pensionsavgångar och vilka behov av kompetens och rekrytering det påverkar under de närmsta åren. Där arbetar några kommuner med tydliga underlag för att kunna ge företag och andra branschföreträdare en aktuell bild av rekrytering och kompetensbehov inom respektive geografiska område.

Ja det händer en hel del i det dagliga arbetet, även om veckorna rusar på från hemmakontoret. Vilken tur att vi har så bra digitala lösningar och vilka möjligheter det faktiskt ger att delta på möten, forum och evenemang runt om i länet!