Semaforen i norra Hälsingland

2021, ett nytt år närmar sig och för mig innebär det en ny utmaning då jag precis klivit in i rollen som kompetensmäklare för Norra Hälsingland.

Så vad behöver vi göra för att öka vår regions attraktionskraft att leva och verka i?

För att skapa bra förutsättningar att ha en fortsatt stark tillväxt behöver vi skapa en rekryteringsbas så att företag kan få tag på rätt kompetens vid rätt tillfällen för att de ska kunna fortsätta växa. Min ambition är att lyssna in och bidra för att detta ska kunna bli verklighet.

Själv är jag född och uppvuxen i Norra Hälsingland, har studerat en masterutbildning med inriktning Folkhälsovetenskap via Mitt Universitetet i Sundsvall. Folkhälsa handlar ju som bekant inte bara om vad man äter, utan om ett betydligt större perspektiv där arbetsmöjligheter och livsvillkor är viktiga faktorer som påverkar oss. En god och hållbar kompetensförsörjning är väldigt viktigt och jag hoppas kunna bidra till en samsyn gällande de behov som finns och kommer att finnas i framtiden.

Jag ser fram emot att ha en nära och kreativ dialog med arbetslivet i Norra Hälsingland (Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig) för att skapa en gemensam syn om hur framtiden kan komma att se ut och hur vi kan arbeta framöver.