Väg genom skog

Semaforen i norra Hälsingland

2022

För den framtida kompetensförsörjningen och kommunernas utveckling och tillväxt är det viktigt att skapa rätt förutsättningar, visa på möjligheter inom olika branscher och väcka intresse för det lokala arbetslivet. Vi gör det på flera olika sätt. Bland annat genom att via kommunala lärcentra erbjuda utbildningar inom flera olika branscher och yrken, samarbeta med andra lärosäten, starta yrkesutbildningar och erbjuda lärlingsplatser utifrån näringslovets önskemål och behov och samverka för att lösa kompetensbehoven.

Vi har också YH-utbildningen Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens i egen regi.

Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

E-tjänsten kompetensplanering Norra Hälsingland

Jag och min samarbetspartner Elisabeth Lindberg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, bokar gärna ett möte med dig som arbetsgivare i Hudiksvall, Ljusdal eller Nordanstig för att diskutera just din organisations behov av kompetens.

Det är många spännande saker som pågår

Vi i Norra Hälsingland arbetar hela vägen från grundskolan, med information om bristyrken, utbildningar, val och arbetslivet till att mäkla högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar som man med fördel kan läsa ifrån vårt Campus Hudiksvall på CUL. Yrkeshögskoleutbildningen Behandlingspedagog driver vi i egen regi. En lyckad satsning är lärlingsutbildningar på gymnasienivå och en inom VVS sticker ut lite extra, där lösningen är att hela länet har möjlighet att söka.

Att utveckla och starta nya utbildningar är ett ständigt pågående arbete och därför jobbar vi vidare på att tighta upp samarbetet med företag för att kunna matcha deras behov av kompetens på bästa sätt, så ni är välkomna att kontakta oss för lösningar som passar just er.