Semaforen i Gävle

Inom Semaforen och i Gävle kommun har fokus varit att starta utbildningar inom de identifierade bristområden som finns.

Nya yrkeshögskoleutbildningar som startar i Gävle höstterminen 2021 är:  Agil Javautvecklare, Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, Elkraftsingenjör, Front End Developer, Solenergiprojektör och Systemutvecklare .Net med AI-kompetens. Arbetet pågår också med ansökningar inför start 2022 och möjliga starter 2022.

Inom Yrkesvux har yrkeslärling växt under det senaste två åren och under 2020 har cirka 60 lärlingar varit i utbildning inom olika yrken som till exempel handel, målare, bagare/konditor, barnomsorg, hotell och evenemang, underhållsmekaniker samt personbilsmekaniker. 

I våra reguljära utbildningar inom yrkesvux finns det under 2021 utbildningar till personbillsmekaniker, vård och omsorg, handel, ekonomi och redovisningsassistent, fastighetsskötare samt yrkesförare buss.
I Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo anordnas en gemensam workshop i april 2021. På denna workshop och på de workshops som sker i de andra tre arbetsmarknadsområdena så läggs grunden för vilka branscher och utbildningsområden som prioriteras i arbetet under 2021.