Semaforen i Gävle

Inom Semaforen och i Gävle kommun har fokus varit att starta utbildningar inom de identifierade bristområden som finns.

Jag heter Hakan Mol är Kompetensmäklare för Gävle kommun i Semaforen. Jag arbetar som utbildningsledare på Lärcentrum som är en del av Vuxenutbildningen i Gävle kommun. Hör gärna av dig till mig om du är arbetsgivare och svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens till ert företag eller verksamhet. Jag samarbetar tätt ihop med Näringslivsavdelningen.

24 yrkeshögskoleutbildningar startar i Gävle och Sandviken

Arbetet med att få till fler Yrkeshögskoleutbildningar i Gävle, kopplat till de identifierade kompetensbristerna, har varit mycket lyckosamt! Hösten 2022 startar hela 24 stycken YH-utbildningar i Gävle och Sandviken. Några exempel på nya utbildningar är Agil Javautvecklare, Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, Elkraftsingenjör, Front End Developer, Solenergiprojektör och Systemutvecklare .Net med AI-kompetens. Arbetet pågår med ansökningar för nya YH-utbildningar inför start 2023.

Utbildningar inom Yrkesvux

Inom Yrkesvux har yrkeslärling växt under det senaste två åren och under 2022 kommer cirka 60 lärlingar att vara i utbildning inom olika yrken som till exempel handel, målare, Snickare, bagare/konditor, barnomsorg/barnskötare, hotell och evenemang, underhållsmekaniker, bilskadereparatör samt personbilsmekaniker.

I våra reguljära utbildningar inom Yrkesvux finns det t.ex. under 2022 utbildningar till personbilsmekaniker, bilskadereparatör, kock, vård och omsorg, ekonomi och redovisningsassistent, fastighetsskötare samt yrkesförare buss och yrkesförare tung lastbil.

Vi har även yrkesutbildningar i kombination med sfi och exempel på det är: Restaurangbiträde/kock, Gästservice mot hotell, lokalvård, handel, däcktekniker och yrkesförare buss.