Branschträff IT Teknik 2020

Tack för deltagande och medverkan!

Det är med gemensamma krafter vi kan förändra kompetensbilden.

Vi fokuserar vidare för 2020 och 2021 på följande:

  • COOP-IT
  • Industridoktorand – Stefan Seipel/Stefan.Seipel@hig.se
  • Sjunkande söktryck YH IT
  • Andra och nya möjligheter kring YH lösning
  • Öka gymnasiala utbildningar för support/nätverk
  • Stötta via Eures – expat - kompetens från annat land

Dokument och andra underlag

Utvärdering branschträff IT (pdf)
Workshop branschträff IT (pdf)
Textanalys av Arbetsförmedlingens platsannonser i Gävleborgs län (pdf)
Omradesanalys Data IT 2019 (pdf)
IT Branschpublik 2020 (pdf)
Region Gävleborg 2020-11-13 publik (pdf)

Filmer

Sandviken Datacenter Academy (YouTube)
Microsoft Sandviken (YouTube)