Industri, teknik, arbete

Branschträffar

För att säkerställa prioriteringar och aktiviteter kring kompetens så finns Semaforen och kompetensmäklarna som bro och brygga mellan arbetsgivare, bransch, utbildningsanordnare och andra aktörer som kan ha en påverkan inom området.

Vad gör att det blir en branschträff?

Inom de områden där kompetensbrist har identifierats och där ett företag eller bransch har flaggat för att intresse finns, så undersöker vi förutsättningarna och om de är de rätta verkställer vi aktiviteten.

Bland annat presenteras bristbilder specifikt för branschen som träffas utifrån regionala matchningsindikatorerna och utifrån supercrossdatabasen. Syfte med underlagen är att ta fram ett skräddarsytt material som underlättar dialog kring matchning och kompetensförsörjning i den aktuella branschen. Hänsyn tas också till efterfrågade inriktningar från branschen.

Oftast är branschträffen en gång per år och pågår ca 3 timmar.


Aktuella branschträffar

Industri- och teknik Gästrikland branschträff 2022

7 december

Mer om branschträffen

Industri- och teknik Hälsingland branschträff 2022

8 december

Mer om branschträffen

Motor och Transport branschträff 2022

9 november 2022

Mer om branschträffen

Genomförda branschträffar

Branschträff IT 2022

Information från träffen

Branschträff Motor- och Transport Gävleborg 2021

Information och material från träffen

Branschträff IT Teknik 2020

Information och filmer från träffen

Branschträff för Motor och Transport Gävle 2020

Information och filmer från träffen

Branschträff Industri 2020

Se en filmad föreläsning från träffen