Branschträffar

För att säkerställa prioriteringar och aktiviteter kring kompetens så finns Semaforen och kompetensmäklarna som bro och brygga mellan arbetsgivare, bransch, utbildningsanordnare och andra aktörer som kan ha en påverkan inom området.

Vad gör att det blir en branschträff?

Inom de områden som vi har identifierad kompetensbrist och att företag eller bransch har flaggat för att intresse finns, så undersöker vi förutsättningarna och om de är de rätta verkställer vi aktiviteten.

Bland annat presenteras bristbilder specifikt för branschen som träffas utifrån regionala matchningsindikatorerna och utifrån supercrossdatabasen. Syfte med underlagen är att ta fram ett skräddarsytt material som underlättar dialog kring matchning och kompetensförsörjning i den aktuella branschen. Hänsyn tas också till efterfrågade inriktningar från branschen.

Oftast är branschträffen en gång per år och pågår ca 3 timmar.

Under 2020 har vi genomfört

  • 2 träffat för Transport
  • 1 träff för IT, Industri och politiker inom området utbildning och arbetsmarknad på regional och lokal nivå

Branschträff IT Teknik 2020

Information och filmer från träffen

Branschträff för Motor och Transport Gävle 

Information och filmer från träffen

Branschträff Industri 2020

Se en filmad föreläsning från träffen