Undervisning, lärande, gymnasie, yrke

Behovet av olika gymnasieutbildningar

Bristindex är ett tal som berättar hur stor brist det är på olika kompetenser. Här kan du ta del av bristindex för olika gymnasieprogram och yrken och se vart det kommer att saknas arbetskraft i framtiden.

Om du går på eller ska söka till gymnasiet kan det vara bra att veta hur läget på arbetsmarknaden ser ut i förhållande till det gymnasieprogram du är intresserad av. Bristindex ger en indikation på hur lätt eller svårt att få arbete inom olika yrken.

Yrken kan ha index mellan 1 och 5 där:

  • Index 1 betyder att det är svårt att få ett arbete inom yrket eller att arbetsgivare inom yrket har många arbetssökande att välja på. 
  • Index 5 betyder att det är lätt att få arbete inom yrket eller att arbetsgivare inom yrket har få arbetssökande att välja på.
  • Index mellan 2,9 och 3,3 betyder att det är det balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom yrket.

Nedan kan du söka efter bristindex för olika gymnasieprogram inom olika geografiska områden. Klicka i rutorna för att välja vilka områden som ska visas. I diagrammet som dyker upp visas den genomsnittliga bristen för de olika programmen. Klicka sedan på stapeln för det program som intresserar dig. Då kommer ett nytt diagram under det första upp som innehåller information om olika yrken som är relaterade till programmet.

De data som dessa bilder bygger på har hämtats från Arbetsförmedlingens prognosundersökning. Den har sedan brutits ned för de arbetsmarknadsområden som finns i Gävleborgs län.