Aktiviteter


Framtagandet av underlaget görs genom att statistik och branschbedömningar över bristyrken bekräftas eller avfärdas i workshops inom respektive arbetsmarknadsområde, där en bred representation av det lokala arbetslivet medverkar.

Helhetslösningar som stärker vår region

Djupanalyser görs även i träffar med specifika branscher och/eller andra aktörer. Arbetet sker i sin helhet efter en trestegsmodell där behovsbilder identifieras och matchas mot tillgång och efterfrågan. Detta för att sedan utforma lösningar som stärker vår region.


Lägesbild nu och framåt gällande kompetensförsörjningen inom Industrin i Gävleborg (pdf)

Personer sysselsatta med IT i Gävleborgs län (pdf)