Omstart! Ockelbo

Målgrupp för delprojektet

Målgruppen för projektet är unga mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar. Projektet kommer fokusera på de ungdomar som idag är ”hemmasittare”, och genom uppsökande verksamhet fånga upp och motivera ungdomar till att fortsätta sina studier eller annan sysselsättning.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet?

Genom den uppsökande verksamheten kommer vi att få möjlighet att fånga upp de individer som behöver hjälp med eventuella problem som är orsaken till att man inte kan eller inte har förmågan att hitta sin väg till egen försörjning.

Vi kommer att arbeta på individnivå med individuella lösningar och motiverande samtal med varje individ. Friskvård efter individens förmåga.

Vid behov vara behjälplig med professionella myndighetskontakter. Individuellt stöd till studier eller annan sysselsättning.

Samverkan kommer att ske med KAA, skola, socialtjänst, arbetsförmedling och Komvux.

Gruppverksamhet efter individernas förmåga.

Målsättningen med detta arbetssätt är att varje individ i projektet ska komma vidare mot studier eller någon annan sysselsättning som gör det möjligt att hitta en väg till egen försörjning.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Vi kommer använda oss av 7-Tjogometoden, motiverande samtal (MI), Individual placement and support (IPS) och Supported employment (SE)