Omstart! Hofors

Målgrupp för delprojektet

Målgruppen är unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Tjejer och killar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Vi kommer att arbeta mot arbete/studier. Arbetsmarknadskunskap, ex. skriva cv och söka jobb, vad krävs på en arbetsplats exempelvis. Ekonomi, göra en budget och klara sin egen ekonomi. Horisontella principer, diskrimeringsgrunder och kost/hälsa för att lära känna sig själv och sin kropp. Må bra psykiskt och fysiskt för att kunna ta bra beslut som leder deltagarna framåt i livet.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Lösningsfokuserade samtal där vi jobbar med målbilder. Kombinerar gruppaktiviteter med individuella samtal efter behov och möjligheter. Fokuserar även mycket på gott psykiskt och fysiskt mående samt vilka möjligheter deltagaren redan har.