Omstart! Gävle

Målgrupp för delprojektet

Ungdomar mellan 16-19 år utan fullständig gymnasieexamen som står långt ifrån utbildning och arbete. 

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Aktiviteter som kommer ingå gemensamt för alla i projektet är kartläggning, målbild och framtidsplan.

Genomgång av utbildningsformer och utbildningar, arbetsmarknad och horisontella principerna.

Individuellt utformade aktiviteter utifrån ungdomens behov och nuläge

Mindre gruppaktiviteter för ungdomar med liknande nuläge och problembild.

ADL aktiviteter, friskvårdsaktiviteter, studiebesök, föreläsningar, tester inom t.ex. gränsdragning, konflikträdsla och självkännedom.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Metodik som kommer bland annat användas är individuell coaching, vägledning, stages of change samt FIRO.

Pedagogiska metoder som vi främst kommer använda oss av är emotionellt stöd, informativt stöd och praktiskt stöd.