Omstart! Bollnäs

Målgrupp för delprojektet

Målgrupp för delprojektet i Bollnäs är unga 15-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd, omfattas av kommunala aktivitetsansvaret eller uppbär aktivitetsersättning.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Delprojektet Omstart! i Bollnäs kommer att ta fram metoder och arbetsformer som hjälper unga 15-24 år som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, till utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Delprojektet kommer även använda beprövade metoder som använts i ESF-projekt Ung i Gävleborg.

Samverkande parter i Omstart! Bollnäs är Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgen samt Försäkringskassan.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

För att ta fram metoder och arbetsformer kommer Omstart! Bollnäs att samarbeta med olika aktörer exempelvis civilsamhället, Bollnäs Folkhögskola. Projektet kommer använda beprövade metoder exempelvis PUB (praktisk utredning och bedömning) samt utveckla metoder såsom hälsofrämjande aktiviteter, sociala medier och motivationshöjande aktiviteter. Aktiviteterna kommer att präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering.