Omstart!

Projektet Omstart! riktar sig till unga mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar och syftar till att ta fram metoder/arbetsformer som hjälper deltagarna att komma i arbete, till utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden. Projektet pågår mellan den 1 juni 2019 och den 31 maj 2022.

Gruppen unga som står utanför arbetsmarknaden är heterogen med olika utmaningar och förutsättningar vilket kräver olika angreppssätt. Projektet ger kommunerna möjlighet att pröva arbetssätt för att aktivt och effektivt kunna leda unga mot studier och arbete. Genom att jobba målinriktat och med en bred palett av insatser är fokus att mer träffsäkert kunna erbjuda rätt stöd för att korta ner processen till en egen försörjning.

Projektet bedrivs i:

Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn

Projektägare är Region Gävleborg som samordnar de regionala delprojekten och möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna under projekttiden.