Omstart!

Projektet Omstart! pågick mellan den 1 juni 2019 och den 31 maj 2022. Efter avslutat projekt har 40 procent av deltagarna fått ett arbete eller studerar och totalt 380 personer har deltagit.

Gruppen unga som står utanför arbetsmarknaden är heterogen och individerna i denna har olika utmaningar och förutsättningar att ta sig till ett jobb eller studier. Målet med projektet var att korta ner processen för dessa individer till en egen försörjning.

Region Gävleborg har tillsammans med nio kommuner i länet använt olika arbetssätt för att aktivt och effektivt leda unga till studier och arbete.

Som projektägare har Region Gävleborg samordnat delprojekten i kommunerna och ansvarat för erfarenhetsutbyte och lärande under projekttiden.

Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Vill du veta mer om kommunernas arbete och resultat, kontakta Region Gävleborgs projektledare eller kommunernas delprojektledare. Kontaktuppgifter finns nedan.