Söderhamn

Nya eXtra stöd i Söderhamn är ett metodutvecklingsprojekt där kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME), Socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Folkhögskola och SFI ingår. Under projekttiden ska man skapa nya rutiner och en ny plattform där de olika instanserna tar gemensamma beslut rörande deltagarnas utveckling.

Många elever på SFI fastnar av olika anledningar på C- och D-nivå. Samtidigt hamnar de i försörjningsstöd och kommer inte vidare i sina studier och blir inte berättigade till olika utbildningsmöjligheter och studiemedel. Det är många olika anledningar till dålig progression på SFI. Därför består projektet Nya eXtrastöd i Söderhamn inte av en enda typ av aktivitet, utan av en stor bredd av aktiviteter från flera olika aktörer.

Förutom tillgång till extra språkträning, samhällskunskap, föräldrautbildning, digital kompetens och fysisk träning får deltagarna i projektet hjälp med att skapa nya nätverk genom civilsamhället. Alla deltagare ska ha en utvecklingsplan som följs upp tillsammans med projektpersonal och konsulent. Deltagarna ska komma till insikt om att vägen till önskat yrke går genom studier.

Tre tydliga och viktiga slutsatser och framgångsfaktorer från eXtra stöd i Söderhamn var långa anvisningstider, ett medvetet arbete med horisontella principer och ett strukturerat samarbete med civilsamhället. Detta utvecklas ytterligare inom ramen för detta projekt.