Sandviken

Nya eXtrastöd i Sandviken syftar till att utveckla metoder och arbetssätt som har varit framgångsrika i projektet eXtra stöd i Gävleborg. Projektet syftar också till att skapa samverkansformer för att få fler utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden att etablera sig på arbetsmarknaden, företrädesvis via utvecklad språkprocess och ett mer individuellt stöd.

Deltagare i delprojektet kommer att erbjudas bland annat extra stöd i sina studier, enskilda samtal, kompetensutvecklingsinsatser så som utbildning i arbetsmarknadskunskap, utbildningssystem, ekonomi, hälsa, studie- och yrkesvägledning utifrån behoven som finns. Man kommer att jobba med att göra subgrupper av den stora gruppen och fokusen blir att deltagare ska få den kunskap och information som de behöver utifrån sina kunskaper och tidigare erfarenheter.

De metoder som delprojektet huvudsakligen kommer att använda är 7TJUGO-metoden och Case Management. Samverkansparter i projektet är de kommunala enheter och de kommunala bolag som arbetar med målgruppen och dess etablering i samhällsliv och arbetsmarknad, samt motsvarande statliga aktörer. Övriga intressenter i och kring projektet är exempelvis arbetsgivare och företag inklusive så kallade sociala företag inom ideella sektorn, Västerbergs folkhögskola, fackliga organisationer, kultur- och föreningslivet, Samhall samt Göranssonska stiftelserna, som kommer att involveras i anslutning till projektets aktiviteter som praktik, rekrytering och utbildning.