Ovanåker

I Nya eXtrastöd i Ovanåker kommer deltagarnas kunskaper att stärkas gällande fram för allt: Svenska språket, hur samhället i stort fungerar, jämställdhet, lika rättigheter och skyldigheter. Genom att stärka upp dessa delar minskar risken för utanförskap och psykisk ohälsa och individens möjligheter till att bli självförsörjande ökar.

Genom klassrumsundervisning, individuell coaching och eget arbete kommer även utökade baskunskaper ges gällande IT, hälsa, arbetsmarknad och hur man söker jobb. Viss del praktiskt arbete i verkstad eller utomhus kommer även finnas med för att deltagarna ska få möjlighet att prova på hur det fungerar på en arbetsplats i Sverige. All verksamhet har inriktning mot att stärka individen för att komma vidare mot inkludering och självständighet. Extra stor vikt läggs vid att delge information och diskutera runt ämnen som skapar jämställdhet, icke diskriminering och samma tillgänglighet för alla.