Ockelbo

Nya eXtrastöd i Ockelbo kommer att lägga stor vikt vid samverkan mellan kommunens enheter, samt Arbetsförmedlingen och privata företag. Detta för att tillsammans arbeta för individernas bästa och tillsammans med både individen och samverkansparternas arbeta för att föra deltagarna i projektet närmare arbete och studier.

Delprojektet kommer arbeta utifrån jobbspåren som skapats i samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) detta i syfte att rusta, förbereda och stödja deltagarna, samt utveckla och implementera arbetssätt inom kommunen framåt.

Projektet kommer utgå från framgångsfaktorer från sitt tidigare projekt såsom suggestopedi och hälsa, men även nya delar som bedöms vara en del i deltagarnas behov för att komma närmare arbetsmarknaden. En röd tråd genom hela projektet kommer vara arbetet med de horisontella principerna.