Hudiksvall

Nya eXtrastöd i Hudiksvall riktar sig till målgruppen utrikesfödda språksvaga personer mellan 20 och 64 år som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden och som har sin försörjning delvis eller helt via ekonomiskt bistånd.

Målgruppen kommer bestå av personer som inom kort kommer att avsluta eller som har avslutat etableringsprogrammet men som är i fortsatt behov av extra stöd och andra förutsättningar för att kunna ta tillvara på de arbetsmarknadsåtgärder som finns att erbjuda i kommunen eller av Arbetsförmedlingen.

Projektet har som mål att utveckla en kedja av aktiviteter i syfte att bygga upp individers kunskaper om det svenska språket och samhället för att de slutligen ska vara redo för nästa steg med slutmålet hållbar sysselsättning. Projektet bygger på två spår: Förberedande inför språkpraktik och språkpraktik.