Gävle

Nya eXtra stöd i Gävle riktar sig till utrikesfödda personer eller de som har befunnit sig i långvarig arbetslöshet och är över 20 år. Delprojektet har en målsättning att 60 procent av deltagarna ska vara kvinnor.

Metoderna som testas i projektet bygger på erfarenheter och utvärdering från förra projektperioden i syfte att öka individens möjlighet att gå till egen hållbar försörjning. Metoderna är validering av reell kunskap, flera utbildningsalternativ som kombineras med praktik, sammanhållet stöd genom individens resa till egen försörjning samt utveckling av samverkan utifrån rådande situation i form av kombinerad fysisk och digital samlokalisering alternativt enbart digital samlokalisering.

Arbetet är processorienterat med fokus på att individen tydligare ska se vägen till arbete, motiveras och rustas och förstå sitt eget ansvar för att öka sin anställningsbarhet. Under projekttiden kommer projektet att arbeta med att förbättra, förstärka och utöka samarbetet med de aktörer som behövs för att metoder ska fungera fullt ut. På projektnivå är målet att fungerande metoder ska implementeras i den ordinarie verksamheten inom Arbetsmarknad & stöd.