Bollnäs

Nya eXtra stöd i Bollnäs syftar till att utveckla nya eller förfina redan fungerande metoder och arbetssätt som hjälper utrikesfödda kvinnor i åldern 25 - 64 år som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbete eller studier.

Delprojektet använder metoderna Livscirkeln och Massmetoden samt har en samverkan med Bollnäs folkhögskola.

Projektet utgör en del i en långsiktig utvecklingsstrategi, som ett pärlbandsprojekt, vilket kan bidra till varaktiga och strukturella förändringar. Under projektet omfattas 66 utrikesfödda kvinnor. Projektet främjar jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och är en del av Bollnäs kommuns integrationsstrategi.