Information om arbetsmarknaden

Samlad statistik för hur läget på arbetsmarknaden ser ut i Gävleborg.

Veckostatistik

Ta del av Arbetsförmedlingens statistik om arbetslöshet och varsel i Gävleborgs län. Uppgifter om korttidsanställning (KTA) kommer från Tillväxtverket. Statistiken uppdateras varje vecka.    

Arbetsförmedlingens veckostatistik, uppgifter om varsel och korttidsanställning (KTA)

Månadsstatistik

Ta del av Arbetsförmedlingens månadsstatistik över arbetslösheten i Gävleborg.

En gång i månaden lämnar Arbetsförmedlingen statistik om arbetslösheten.
Informationen lämnas i tabellform. Här har vi skapat några bilder över hur arbetslösheten utvecklar sig i kartbilder och diagram för att ge en tydligare bild som är lättare att ta till sig.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik över arbetslösheten