Främja ungas närvaro - FUN

Främja ungas närvaro (FUN) är ett projekt som riktar sig till ungdomar i åldern 13-16 år. Projektet fokuserar på insatser som höjer närvaron i skolan och därigenom ökar andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet.

Det finns ett problem med att grundskoleelever inte når gymnasiebehörighet eller inte fullföljer sina studier. Det finns också ojämlikheter bland unga som leder till skillnader i gymnasiebehörighet. För att motverka detta behövs insatser redan i grundskolan. Projektet FUN fokuserar på att höja närvaron i grundskolan genom en rad olika insatser på både individ- och gruppnivå.

Projektet arbetar även för organisations- och strukturförändringar för att få till varaktiga förändringar som främjar elevers närvaro, hälsa och möjligheter till vidare studier. Projektet bedriver insatser på högstadieskolor i alla Gävleborgs läns kommuner.

FUN finansieras av europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare. Projektet pågår under perioden datum start – datum slut.

Projektets mål

Projektets mål på individnivå:

  • 1000 elever ska delta i insatser som främjar närvaro i skolan. Därigenom ska projektet höja andelen elever som avslutar grundskolan med en behörighet till gymnasiet och minska skillnader i behörighet beroende på kön, födelseland och föräldrarnas utbildningsnivå.

Projektets mål på organisatorisk nivå:

  • Förbättrad samverkan inom kommunerna kring elevers studieresultat och frånvaro.
  • Ökad samverkan mellan kommuner, projektägaren Region Gävleborg och andra aktörer kring målgruppen.

Kontakt

Välkommen att kontakta våra kontaktpersoner för projektet.

Ockelbo kommun
Marianne Axlund
marianne.axlund@ockelbo.se
0297-553 25

Nordanstigs kommun
Per Dahlström 
per.dahlstrom@nordanstig.se
070-397 32 76

Gävle kommun
Marie Olsson
marie.olsson@gavle.se
026-17 92 49

Söderhamns kommun
Susanna Edling
susanna.edling@soderhamn.se
0270-75960, 070-2628037

Ovanåkers kommun
Kennet Fröjd
kennet.frojd@utb.ovanaker.se
070-299 01 36

Sandvikens kommun
Veronica Engström
veronica.engstrom@edu.sandviken.se
070-089 70 06

Hudiksvalls kommun
Patrik Ellert
patrik.e@utb.hudiksvall.se
070-270 16 97

Ljusdals kommun
Ida Albinsson
ida.albinsson@ljusdal.se
0651-76 13 96

Bollnäs kommun
Åsa Jääger
asa.jaager@bollnas.se
0278-25 113

Hofors kommun
Anders Bjerned
anders.bjerned@hofors.se
070-289 92 14