Extra stöd i Söderhamn

Målgrupp för delprojektet

Kvinnor i arbetsför ålder som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden på grund av språksvårigheter, låg utbildningsnivå, funktionshinder, ohälsa eller andra orsaker.  Fokus ligger på utlandsfödda kvinnor.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

 • Språkträning
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Praktiskt arbete
 • Fältstudier, studiebesök
 • Motivation och beteendeförändring
 • Föräldraansvar, föräldrarollen
 • Validering

Används någon speciell metodik/pedagogik?

 • Suggestopedi (lära sig språk genom alla sinnen)
 • Samtalsmetoden MI
 • Validering enl. OCN
 • Metodmaterialet ”Framtidssnack”