Extra stöd i Sandviken

Målgrupp för delprojektet

Utrikes födda kvinnor och män i åldern 20-50 år, med beaktande av kriterierna att de står långt ifrån arbetsmarknaden samt med inriktning på kompetenskompletteringar inom reguljär utbildning.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Projektet syftar till att ta fram en ”Sandvikenmodell” – en modell i kommunen för metoder och arbetssätt för att korta inträdet på arbetsmarknaden för målgruppen. Fokus på studier och reguljär utbildning är stort i projektet, för att förkorta individernas tid till varaktig etablering.

Projektet består av en stor bredd aktiviteter som syftar till att uppnå projektets mål om arbete direkt eller via kompetensutveckling och studier. I projektet får deltagare efter studie- och yrkesvägledning och kompetenshöjande insatser en karriärplan. Den ger en tydlig bild av varje enskild deltagares väg till varaktig etablering och är utgångspunkten för aktiviteterna. Huvudsakliga aktiviteter är dock stöd i språkutveckling samt andra aktiviteter som för individen närmare arbetsmarknaden, exempelvis praktik, kompetenshöjande insatser inom teman som arbetsmarknad och studier, hälsoaktiviteter, samt exempelvis studier i kombination med praktik eller extratjänst.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Som en del i metodutveckling av hur vi jobbar med målbilder, hälsa (fysisk och mental) och hur vi motiverar deltagarna till att uppfylla sina mål används delar av metoden 7TJUGO, som är en empowermentpedagogik. 

Genom att ha flerspråkig personal används också inlärningsmodellen korsspråkande, och arbetet med den kommer att utvecklas under projektets gång. Modellen handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk.