Extra stöd i Ovanåker

Målgrupp för delprojektet

Utlandsfödda mellan 25-60 år med endast en förgymnasial utbildning som står långt ifrån arbetsmarknaden (ej längst ifrån). Minst 60 % kvinnor.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Maslows behovstrappa ligger som grund i vårt arbete med deltagare.

 

Språkfrämjande

 • Alla delar i vår verksamhet kommer genomgående att fokusera på att skapa utveckling framåt i deltagarens språkkunskaper. Vi kommer att prata svenska i allt vi gör för att ge bättre möjligheter till språkutveckling för deltagaren. Tolk finns även att tillgå då behov finns.

Fysiologi

 • Information om kost och motion
 • Fysisk aktivitet flera gånger i veckan.
 • Information om psykisk ohälsa, hur man själv kan jobba med sitt välmående!
 • Sex, sexualitet (lagar, info om könstympning och omskärelsen)
 • Våld i nära relationer

Gemenskap

 • Föreningsliv i Sverige
 • Hur man skapar och söker ett socialt nätverk

Samhällsorientering och trygghet

 • Regler och lagar. Jämnställdhet. Icke diskriminering. Lika behandling.
 • Myndighetsguidning
 • Digitala färdigheter- nödvändiga appar (kivra, mobilt BankID, internetbank och betalning, Swish, klarna, Försäkringskassa, Digitala jag, Kundtjänster etc.)
 • Familjeverkstad: Jämnställdhet och icke diskriminering. Psykisk ohälsa, förälder i Sverige, verktyg för uppfostran utan aga, barnaktiviteter och vad det innebär, familjekonstellationer.
 • Aktuella ämnen från dagstidningar eller allmänna ämnen. Exempelvis vad som är typiskt för årets årstider och månader samt hållbarhet för vår miljö.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

 • Metodik/pedagogik i vår verksamhet är att vara lyhörd och bred för att nå fram till olika människor så dessa inspireras. Personalen får använda sig av olika inlärningsstilar då alla tar in information och bearbetar information på olika sätt. (Kolbs modell)

 • För främjande av språket används inspiration från metoden Suggestopedi. Metoden används för att frigöra okända förmågor/krafter som människan har. Detta innebär att både handledare och deltagare i en lärandesituation använder sig av och stimulerar alla sinnen så både hjärnhalvor aktiveras. Man pratar, ritar, agera med kroppen då konst, musik och rollspel skapar motivation och förväntan.
 • MI metoden (Motiverande samtal). För att skapa en bra lärandemiljö för deltagare är det utvecklande med ett arbetssättet där vi ställer öppna frågor, ger reflektioner, gör sammanfattningar samt ger bekräftelse. Detta skapar förtroende och människans styrkor och förmågor synliggörs.

  .