Extra stöd i Ockelbo

Målgrupp för delprojektet

Utrikesfödda personer i åldrarna 25-64 år med låg utbildningsbakgrund som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Extra stöd i svenska samt arbete med personers hälsa, både på det fysiska och psykiska planet. En deltagare går projektet under en fem månaders period och målsättningen är att man efter den tiden ska komma vidare mot studier eller någon annan sysselsättning.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Projektet kommer att genomsyras av att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla. Dels genom att stärka svenska språket och där används metoden Suggestopedi. Vi kommer även under hälsotemat att arbeta mycket med en metod som används inom AME i kommunen - 7-20, samt en speciell hälsometod - Hälsostöd.