Extra stöd i Nordanstig

Målgrupp för delprojektet

Utrikesfödda som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

  • Språkträning (Suggestopedi)
  • Arbetsträning på arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
  • Hälsostödssamtal
  • Studiebesök
  • Kost & hälsa 

Används någon speciell metodik/pedagogik?

I språkträningen kommer vi att arbeta inspirerat av ”Suggestopedi”

Suggestopedimetoden är en inlärningsmetod där man lägger större vikt på muntlig kommunikation. Att dessutom kommunicera i kombination med rörelser, sång, spel och bilder gör att man lär sig betydligt mer på ett undermedvetet plan.