Extra stöd i Hofors

Målgrupp för delprojektet

 • Utrikesfödda män och kvinnor i ålder mellan 20-49 år
 • Som har låg utbildningsnivå eller är i behov av yrkesutbildning
 • Med behov av stöd för språkutveckling.
 • Som behöver kartläggning/validering av kunskaper och färdigheter
 • Som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd och hjälp på väg dit.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

 • Språkutveckling, samhällsutbildning, kulturutbildning och odling.
 • Studiespåret för att öka möjligheten att fler utbildar sig och studerar färdigt.
 • Validering av kunskaper
 • Praktik och utbildning i arbetssituationen i kommunens olika enheter med möjlighet att förmedla kontakter med privata aktörer för att få konkreta yrkeskunskaper att bygga vidare på mot en framtida anställning
 • Utbyggnad av Gröna Steget som ska ge möjlighet för fler individer att delta och utveckla yrkeskunskaper, förmågor och språkkompetens genom utbildning, praktisk verksamhet samt genom socialt företagande. Detta ska även möjliggöra att gå vidare till ett eget företagande som ett arbetsintegrerat företag. ”Trädgårdsstaden” kan erbjuda plats för många av ovan nämnda aktiviteter.

Exempel på aktiviteter inom projektet:

 • Introduktion av kommunens rekryteringsbehov i syfte att locka deltagarna att rikta in sig till kommunens bristyrken.
 • Information om samhällets olika yrkesgrupper, vägen till drömyrket?
 • Individuella, motiverande och vägledande samtal löpande under projekttiden.
 • Enklare utbildning/introduktion i datakunskap.
 • Arbetsmarknadskunskap, kunskap om regler, tillvägagångsätt och rutiner för att arbeta i Sverige.
 • Kunskap om jämställdhetsfrågor och hur de grundläggande principerna genomsyrar den svenska arbetsplatsen.
 • Studiebesök vid olika arbetsplatsen både inom välfärdssektorn men även inom den offentliga sektorn.
 • Knyta kontakter med Hudiksvalls Näringsliv (HNA) i syfte att starta eget företag.
 • Validering av tidigare kunskaper

Används någon speciell metodik/pedagogik?

 • Suggestopedi
 • Validering
 • Arbetsintegrerat socialt Företag