Extra stöd i Bollnäs

Målgrupp för delprojektet

Målgruppen i det lokala projektet i Bollnäs är utrikesfödda kvinnor 25-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden..

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Målsättningen är att deltagarna, genom individuellt stöd och individuella lösningar, ska få ökad insikt om och närma sig arbetsmarknaden. De ska få ökade kunskaper i svenska samt ökade möjligheter till praktik eller studier. Deltagarna får exempelvis stöd i sin språkutveckling, möjlighet att öva praktisk svenska, grundläggande teknik i sömnad och handarbete, inblick i arbetsmarknaden och det svenska samhället samt stöd i att söka arbete. Exempel på aktiviteter är gruppsamtal, studiebesök, föreläsningar och textilt arbete.

Aktiviteterna och hela projektet präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

MASS - metoden (Measuring & Assessing Soft Skills) Metod gällande utveckling av social kompetens relaterad till arbetsmarknad.

7:20 metoden - Ett förhållningsätt för att arbeta med människor i utveckling och förändring, där förändringen är grundat i den enskilde individen.