Extra stöd i Gävleborg

Utrikesfödda långt ifrån arbetsmarknaden

En av de största utmaningarna i Gävleborgs län nu och framöver är länets stora andel av arbetslösa som är födda utanför Europa. Arbetslösheten drabbar främst personer med kort utbildningsbakgrund. Extra stöd i Gävleborg är ett socialfondsprojekt som består av tio delprojekt, ett i varje kommun i länet. Projekten sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och med Region Gävleborg som projektägare. Varje delprojekt medfinansieras av respektive kommun.

Målgruppen i de lokala projekten kommer främst att utgöras av utrikesfödda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och målet är att öka deras inkluderande på arbetsmarknaden. Det kommer också att finnas insatser som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetamarknaden, dessa kommer dock utgöra en mindre grupp av det totala antalet deltagare i projektet.

10 delprojekt – ett i varje kommun

Samtliga kommuner i länet deltar i projektet. Projektet pågår från den 1 februari 2018 till den 30 juni 2020. Det inleddes med en analysfas våren 2018 och har efter godkännande av Svenska ESF rådet övergått i en genomförandefas i augusti 2018.

Projektets övergripande mål är att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden.

Ca 1050 personer kommer under projekttiden att delta. Den metod projektet valt att arbeta med utgörs av en självskattningsenkät där individen vid projektstart får uppskatta sina kunskaper inom flera utvalda områden samt värdera sina möjligheter att komma in på svensk arbetsmarknad. Individen får sedan vid avslut i projektet fylla i samma självskattningsenkät så att eventuell progression kan mätas.

Inriktning delprojekt

Klicka på respektive projekt för att läsa mer om delprojektens tillvägagångssätt och målgrupper.

Extra stöd i Bollnäs

Extra stöd i Gävle

Extra stöd i Hofors

Extra stöd i Hudiksvall

Extra stöd i Ljusdal

Extra stöd i Nordanstig

Extra stöd i Ockelbo

Extra stöd i Ovanåker

Extra stöd i Sandviken

Extra stöd i Söderhamn