Synpunkter eller klagomål?

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med vården.

Patientämnden stödjer, hjälper och bidrar till lösningar av de svårigheter som kan drabba dig som patient eller anhörig i mötet med vården. Den samlade informationen från patienter och närstående tas tillvara och återförs på olika sätt till verksamheten i syfte att förbättra vården. 

Verksamheten är en del av Region Gävleborg men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienter inom hälso- och sjukvården. Inga egna medicinska bedömningar görs och ingen ställning tas till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. 

Kontakta din politiker

Sök politiker på parti, namn eller organ i förteckningen över förtroendevalda

X-trafik

Kontakta X-trafik