Arbetsordning och reglementen

Arbetsordning

Arbetsordning för regionfullmäktige - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglementen

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd - gäller fr.o.m. 1 januari 2019

Reglemente för gemensam företagshälsovårdsnämnd - gäller fr.o.m. 1 januari 2019

Reglemente om uppföljning

Reglementen för regionstyrelsen och nämnder - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län - gäller fr.o.m. 2015-06-01

Reglemente för krisledningsnämnden - uppdaterad - 2011-02-03

Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglemente för patientnämnden

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglemente för revisorerna - uppdaterad 2006-10-17

Trakt T Protokoll och avtalsförslag utan beloppsberäkning - gäller fr.o.m. den 1 januari 2018

Ekonomiska redovisningar

Partistöd - redovisning

Övrigt

Beskrivning av ärendeprocessen ärendeflöde politiska beslut

Guide för regionfullmäktiges ledamöter - uppdaterad 2016-09-15

Medborgardialog - principer, metoder, processbeskrivning (pdf)