Tillkännagivande - Hållbarhetsnämnden

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis 
Instans Hållbarhetsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-03
Paragrafer §§ 1-9
Datum då anslaget publiceras 2021-02-03
Datum då anslaget avpubliceras 2021-03-18
Förvaringsplats för protokollet Diariet

 

Protokoll hållbarhetsnämnden