Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamheten

För Hjälpmedel SAM finns en gemensam nämnd som bedriver verksamhet i samverkan med länets kommuner.

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för gemensam nämnd

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.

Ledamöter

Ledamöter i gemensam nämnd

Mer om den gemensamma nämnden

Hjälpmedel SAM

Hjälpmedel SAM utför tjänster samt säljer och hyr ut produkter inom hjälpmedelsområdet för personer som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar.

Mer om Hjälpmedel SAM Kontaktperson: Ulf Persson, 026-15 35 18