Revisorer i bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar

Lekmannarevisorer i bolag

Lekmannarevisorerna hämtas ur samma personkrets som Region Gävleborgs förtroendevalda revisorer för att kunna åstadkomma en samordnad revision. Samordningen gör det möjligt att granska samma funktioner och processer i såväl den kommunala förvaltningen som i företagen. Lekmannarevisorerna utses av regionfullmäktige.

BolagLekmannarevisorErsättare
Folktandvården AB Sture Sandberg Ingrid Jonsson
Rosalie Carlén Roger Hedlund
X-trafik AB Sture Sandberg  
Almi Företagspartner AB Olle Bengtsson  
Ostkustbanan Roger Hedlund  
Tåg i Bergslagen  Sture Sandberg Roger Hedlund

Förtroendevalda revisorer i stiftelser och ekonomiska föreningar

I stiftelser och ekonomiska föreningar väljer ägaren förtroendevalda revisorer. Ur gruppen Region Gävleborgs revisorer har regionfullmäktige valt revisorer i stiftelserna Hälsinglands museum, Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg samt Folkteatern Gävleborg.

Avrapportering av aktiviteter/händelser i ovanstående bolag, stiftelser med flera sker kontinuerligt vid revisorernas sammanträden.

StiftelserRevisorErsättare
Stiftelsen Hälsinglands museum  Rosalie Carlén Helena Gehlin 
Folkteatern i Gävleborgs län Nils Westling  Roger Hedlund
Stiftelsen Länsmuseét Gävleborg Ingrid Jonsson Helena Gehlin
Arkiv Gävleborg Helena Gehlin Sture Sandberg
Central Sweden Olle Bengtsson