Revisionsrapporter 2020

Delårsrapport 2020

Granskningsrapport - Granskning av delårsrapport 2020 Region Gävleborg (pdf)

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 (pdf)

Regionens arkiv

Granskningrapport - Granskning av regionens arkiv (pdf)

Missiv - Granskning av regionens arkiv (pdf)

Region Gävleborgs arbete med jämställdhet och motverka diskriminering

Granskningsrapport - Granskning Region Gävleborgs arbete med jämställdhet och motverka diskriminering (pdf)

Missiv - Granskning av regionens arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering (pdf)

Region Gävleborgs arbete med hållbarutveckling med fokus på miljö- och klimat

Granskningsrapport - Granskning Region Gävleborgs arbete med hållbarutveckling med fokus på miljö- och klimat (pdf)

Missiv - Granskning av regionens arbete hållbar utveckling med fokus på miljö- och klimat (pdf)

Processen för vårdplatsutnyttjande

Granskningsrapport - Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande (pdf)

Missiv - Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande (pdf)

Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället

Granskningsrapport - Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället (pdf)

Missiv - Uppföljning granskning hantering av bidrag till civilsamhället (pdf)

Nämnderna och styrelsens delegationsordningar

Granskningsrapport – Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar (pdf)

Missiv – Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar (pdf)

Efterlevnad av styrdokument

Granskningsrapport - Efterlevnad av styrdokument (pdf)

Missiv - Granskning av efterlevnad av styrdokument (pdf)

Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Granskningsrapport - Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)

Missiv - Granskning löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)