Revisionsrapporter 2017

Granskning av årsredovisning 2017

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017 (pdf)

Missiv - Granskning av årsredovisning 2017 (pdf)

Styrning och uppföljning av besöksnäringens utveckling

Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av besöksnäringens utveckling (pdf)

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av besöksnäringens utveckling (pdf)

Missiv - Granskning av styrning och uppföljning av besöksnäringens utveckling (pdf)

Kris- och katastrofberedskap

Svar på revisionsrapport - Kris och katastrofberedskap (pdf)

Revisionsrapport - Granskning av kris- och katastrofberedskap Region Gävleborg (pdf)

Missiv - Granskning av kris- och katastrofberedskap Region Gävleborg (pdf)

Granskning avseende protokollskrivning inom Region Gävleborgs styrelse och nämnder

Svar på revisionsrapport - Granskning avs protokollsskrivning inom Region Gävleborgs styrelse och nämnder (pdf)

Revisionsrapport - Granskning avseende protokollskrivning inom Region Gävleborgs styrelse och nämnder (pdf)

Missiv - Protokollskrivning inom Region Gävleborgs styrelser och nämnder (pdf)

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården

Svar på revisionsrapport - Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården (pdf)

Revisionsrapport - Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården (pdf) 

Missiv - Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården (pdf)

Granskning av redovisning av finansiella placeringar för pensionsmedel

Svar på revisionsrapport - Granskning av redovisning av finansiella placeringar för pensionsmedel (pdf)

Revisionsrapport - Granskning av redovisning av finansiella placeringar för pensionsmedel (pdf)

Missiv - Redovisning av finansiella placeringar för pensionsmedel (pdf)

Vård och behandling av schizofreni

Svar på revisionsrapport - Vård och behandling vid schizofreni (pdf)

Revisionsrapport schizofreni (pdf)

Missiv - Vård och behandling vid schizofreni (pdf)

Regionens arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Svar på revisionsrapport - Regionens arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro (pdf)

Revisionsrapport - Regionens arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro (pdf)

Missiv - Regionens arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro (pdf)

Uppföljning av tidigare granskning avseende akutmottagningen Gävle

Svar på revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende akutmottagningen Gävle (pdf)

Revisionsrapport - Uppföljning avseende tidigare granskning av akutmottagningen i Gävle

Missiv - Uppföljning avseende tidigare granskning av akutmottagningen i Gävle

Granskning av förlossningsvården

Svar på revisionsrapport - Granskning av förlossningsvården (pdf)

Revisionsrapport - Granskning av förlossningsvården

Missiv - Granskning av förlossningsvården

Granskning av leverantörsutbetalningar och leverantörsregister

Svar på revisionsrapport - Granskning av leverantörsutbetalningar och leverantörsregister (pdf)

Revisionsrapport - Granskning av leverantörsbetalningar och leverantörsregister

Missiv - Granskning av leverantörsutbetalningar och leverantörsregister

Antagna program, direktiv och policys - lägesrapport

Svar på revisionsrapport - Antagna program, direktiv och policyer - lägesrapport (pdf)

Revisionsrapport - Antagna program, direktiv och policys - lägesrapport

Missiv - Antagna program, direktiv och policys - lägesrapport

Granskning av regionens arbete med kompetensplattformar

Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete med kompetensplattformar

Samverkansgranskning - Implementering av politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Svar på revisionsrapport - Samverkansgranskning - implementering av politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebro sjukvårdsfegion

Revisionsrapport Implementering av politiska viljeinriktningar

Missiv - Implementering av politiska viljeinriktningar

Granskning avseende folkhälsa

Svar på revisionsrapport - Granskning avseende folkhälsa (pdf)

Revisionsrapport - Granskning avseende folkhälsa

Missiv - Granskning avseende folkhälsa

Uppföljning av tidigare granskning avseende interna affärer

Svar på revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende interna affärer (pdf)

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende interna affärer

Missiv - Uppföljning av tidigare granskning avseende interna affärer

Uppföljning av tidigare granskning avseende väntetider i vården

Svar på revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende väntetider i vården (pdf)

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende väntetider i vården

Missiv - Uppföljning av tidigare granskning avseende väntetider i vården

Granskning av Regionstyrelsens långsiktig analys av ekonomi och resultat

Svar på revisionsrapport - Granskning av Regionstyrelsens långsiktiga analys av ekonomi och resultat

Missiv - Granskning av Regionstyrelsens långsiktiga analys av ekonomi och resultat

Svar på revisionsrapport - Regionstyrelsens långsiktiga analys av ekonomi och resultat

Granskning av delårsrapport och utlåtande

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport och utlåtande

Missiv - Granskning av delårsrapport och utlåtande

Rutiner för löpande redovisning

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för löpande redovisning (missiv saknas)

Införande av Standardiserade vårdförlopp

Revisionsrapport - Granskning av Införande av Standardiserade vårdförlopp

Missiv - Granskning av Införande av Standardiserade vårdförlopp

Svar på revisionsrapport - Införande av Standardiserade vårdförlopp